خودکار روانویس فلزی سناتور مدل ۱۱۴۶-۲۷۸۶

خودکار روانویس فلزی سناتور
رنگبندی سفید
نوع چاپ : لیزر